Tema Fred(Fredsspel) 1982

Premiär under Fredsveckan 16/5

Text Knut Karlsson, musik Göran Friman och regi Kerstin Lundberg

Tema_Fred_1-6_0001.jpg Tema_Fred_1-6_0002.jpg  
Hela ensemblen på Folkets Husscenen Dansare från Lokalrevyn. Koreografi Btitt Abrahamsson.  
Tema_Fred_1-6_0003.jpg Tema_Fred_1-6_0004.jpg  
 Scenograi: Gunilla Thyrberg Tommy Kennberg som Ronald Reagan  
     
Tema_Fred_1-6_0005.jpg Tema_Fred_1-6_0006.jpg  
  Tommy Kennberg(Reagan) och Knut Karlsson(Bresnjev)  

Saxat ur Motala Tidning: 

Det inledande fredsspelet var kort men verkningsfullt, med effektiv symbolik. De 20 minuterna hade regisserats av Kerstin Lundberg och framfördes av ett 20-tal personer från ABF:s Teaterverkstad och lokalrevyns balettgrupp. Danskoreografin var gjord av Britt Abrahamsson medan Gunilla Thyrberg ansvarade för scenografin. Den var enkel men sinnrik - scenbakgrunden bestod av vita mönsterskurna pappersbanor, som släppte igenom jättesiluetterna av supermaktens anförare Reagan och Bresnjev. När de inträtt på scenen från varsin kant, lovade de denförskrämda mänsklighetebn våldsamma åtgärder för att "försvara fred och frihet". Baletten i dödsgrå masker fungerade verkningsfullt som avancerade arméer som gick i ställningskrig. De fina maskerna hade designats av Lisa Bendelius. - Tillsammans är vi bortåt 40 personer som arbetat med det här fredsspelet, samarbetet har gått fint och motivationen har varit stor, fred är ju ett så viktigt ämne, sade dramapedagogen Kerstin Lundberg vid generalrepetitionen. Särskilt har det varit att jag äntligen fått användning för att jag i min dramautbildning lärde mig Kendo - det japanska stridssätttet med bambupinnar. Nu passade det bra att baletten/armén lärde sig Kendo. Fast vi höll på att slå ihjäl oss när vi tränade.... Tilläggas bör att i rollen som Bresnejv sågs Knut Karlsson och som Ronald Reagan den krampaktigt smajlande Tommy Kennberg.

Vackra_toner_ska_forstora_varenda_bomb.jpgFredssång skriven av Knut Karlsson och tonsatt av Göran Friman.

Orginalmanus och tonsättning förvaras i Motala Teaterverkstads arkiv.

 
stäng